Ważne spotkanie w Niepokalanowie

W Niepokalanowie odbyło się spotkanie przedstawiciela Instytutu Myśli Schumana Ryszarda Krzyżkowskiego z ojcem proboszczem Andrzejem Sąsiadkiem na temat wspólnego zaangażowania w tworzenie grup Modlitwy bez Granic w całej Polsce. Inspiracją do spotkania było otwarcie w Niepokalanowie Światowego Centrum Modlitwy o Pokój. Łączy nas wspólny cel. Podczas Modlitwy bez Granic modlimy się przecież o „… wielkich mężów, którzy powstaną, których Maryja ukształtuje i wyposaży na rozkaz Najwyższego. (Święty Ludwik de Montfort, „O prawdziwym oddaniu się Maryi”.) To właśnie ci wielcy mężowie mogą zaprowadzić pokój zarówno w sercach ludzkich jak i na świecie. Ustaliliśmy, że nowo powstałe grupy, albo istniejące wspólnoty, które podejmą się Modlitwy bez Granic i będą się modlić w intencji powrotu Europu do chrześcijańskich korzeni 13 dnia każdego miesiąca w swojej parafii, będą też raz w roku pielgrzymować do Niepokalanowa, żeby modlić się w Kaplicy Pokoju Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Proroctwo o. Kolbe, które się wypełniło.

You may also like...