„Miesięcznice Europejskie Bez Granic” to Modlitwa za Europę i Misję Polski w odnowie Europy 13 dnia każdego miesiąca.

„Jeśli Pan nie wybuduje domu, na prożno trudzą się ci, którzy go wznoszą” (Ps127,1) Bez „Ora et Labora” żadna władza, żaden człowiek, ani żadna instytucja nie bedą działać owocnie, lecz tylko pozornie, co w końcu przeminie i tak przebrzmi jak cymbał brzmiący, o czym mówi Święty Paweł w „Hymnie o Miłości”. Demokracja Roberta Schumana to „Demokracja Wspólnoty Ducha i Prawdy”. „Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to PRAWDZIWI czciciele będą oddawać cześć Ojcu w DUCHU i PRAWDZIE, a TAKICH to czcicieli CHCE mieć Ojciec” (Jan 4,23)

 

Modlitwa Bez Granic to wołanie o powrót do życia chrześcijańskiego w Europie i podjęcie za Świętym  Benedyktem stylu życia „Ora et Labora”.

 

Formuła „Ora et Labora” to synteza służby Bogu w człowieku. Wyraża to jednocześnie konieczność widzenia człowieka jako jedności Duszy i Ciała, co staje się wyzwaniem dla wszystkich instytucji i podmiotów do dbania o zrównoważony rozwój człowieka w przestrzeni  ducha i godną troskę o ciało i potrzeby materialne człowieka. To implikuje, że władza duchowna i władza cywilna nie mogą być nad człowiekiem, ale w służbie człowiekowi. „Człowiek jest drogą kościoła” (Jan Paweł II).

Sługa Boży Roberta Schuman, na bazie podejścia Świętego Benedykta,  koncepcji społecznych Świętego Tomasza z Akwinu oraz Papieża Leona XIII tworzy koncepcję nowego modelu Demokracji, w której władza duchowna i władza cywilna współpracują ze sobą w służbie człowiekowi. Zatem w takiej demokracji nie ma miejsca na konkurowanie,  walkę, ścieranie się lub „wypychanie” jednych przez drugich z ich obszarów kompetencji. Kompetencje obu władz są komplementarne w stosunku do potrzeb człowieka w wymiarze ducha i ciała. W tym wszystkim liczba głosów uzyskanych w wyborach nie może być jedynym kryterium sięgania po władzę, lecz konieczne są kwalifikacje i „zdanie egzaminu” w procesie ubiegania się o godność Polityka jako Męża Zaufania Publicznego.

Wzywamy wszystkich, którzy chcą nosić godność Polityka na wzór Sługi Bożego Roberta Schumana, aby konsekwentnie włączyli się w tzw. „Miesięcznice Europejskie”

 

Benedykt z Nursji, święty Benedykt, łac. Benedictus Nursinus, (ur. ok. 480, Nursja – zm. 21 marca 547, Monte Cassino) – święty Kościołów katolickiego, starokatolickiego, anglikańskiego, luterańskiego oraz ormiańskiego i prawosławnego. Eremita, mnich i opat, według tradycji autor reguły benedyktyńskiej. Jeden z ojców Kościoła, główny patron Europy, uważany za duchowego ojca wszystkich mnichów Zachodu.

W 1964 roku w trakcie soboru watykańskiego II Paweł VI ogłosił świętego Benedykta Patronem Europy, podkreślając w ten sposób rolę, jaką zakony oparte na jego regule odegrały w łączeniu tradycji Wschodu i Zachodu oraz cywilizowaniu Europy. Tradycja nadała mu też tytuł patriarchy monastycyzmu Zachodu.

You may also like...