13 września comiesięczna Modlitwa Bez Granic

Prof. Zbigniew Krysiak na II Europejskim Festiwalu Schumana w Warszawie podjął intencje w imieniu instytutu nieustającej modlitwy wstawienniczej i uwielbienia z Polski  o odrodzenie i budowanie Ducha Wiary Chrześcijańskiej przemieniającej Europę.

Modlimy się aby Maryja ukształtowała i wyposażyła wielkich mężów, którzy powstaną na rozkaz Najwyższego, by Królestwo Jego rozprzestrzeniali na wszystkie krainy.

(Święty Ludwik de Montfort, „O prawdziwym oddaniu się Maryi”)

Już wkrótce o miejscu modlitwy napiszemy na naszej stronie.

You may also like...