Wołanie o Boże miłosierdzie w walce z wirusem

W dzisiejszej walce z wirusem włączajmy modlitwy, aby Bóg mocą swoją okazując nam ludziom miłosierdzie pomógł nam w tej walce.

You may also like...